Amaç-Önem

 

 

Sayın İlgili;

Bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok sorunun temelinde eğitim yetersizliğinin bulunduğu, bu sorunu çözmeden çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasının mümkün olmayacağı inancı ve buna katkıda bulunmak azmi ve arzusu etrafında birleşen Aşçılık Okulu Mezunları olarak 2007 yılında bir dernek kurduk.

Eğitim sisteminde tartışılmaz ağırlığı olan devlet, özellikle aşçılık eğitimi alanında kalifiye eğitmen yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle bu görevi yerine getirirken çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve vatandaşların, hayati önem taşıyan bu alanda devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluğu paylaşmaları gerekmektedir. "Derneğimizin varoluş nedeni aşçılık eğitime katkıda bulunmaktır."

Dernek içerisindeki yönetici, aşçı, öğretmen ve akademisyenin girişimi ile " aşçılık eğitime destek olmak" amacıyla 27 Nisan - 2 Mayıs 2015 tarihleri arasında I. Ulusal Aşçılık Kampı’nı, 20-30 Nisan 2016 ylında II. Ulusal Aşçılık Kampını gerçekleştirdik. 

Bugün ASOMDER olarak 46 üniversite, 52 programın katıldığı I. ve II.Ulusal Aşçılık Kampı’nda 270 üzerinde katılımcıya konaklama, kıyafet tedariki, uygulama ekipmanları ve uygulama malzemeleri dâhil olmak üzere hiçbir ücret talep etmeden Türkiye’nin önde gelen 30 mutfak şefi ile uygulamalı eğitim vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Çünkü biz mesleğimizin insanları buluşturma noktasında çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz.

Türkiye’de, belki de dünyada yapılan en büyük gönüllü aşçılık eğitimi hareketini birlikte gerçekleştirmek, başarımızı kalıcı hale getirmek ve geniş kitlelere duyurmak için desteğinizi istiyoruz.

 

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (AŞOMDER)

www.asomder.org