Kamp KURULLARI

III. Ulusal Aşçılık Kampı "düzenleme kurulu" ve "onur kurulu"ndan oluşmaktadır.