Ana Sayfa  |  İletişim   |  Facebook   |  Twitter   |  İnstagram   |  Youtube   

Amaç-Önem

 

 

Sayın İlgili;

Bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok sorunun temelinde eğitim yetersizliğinin bulunduğu, bu sorunu çözmeden çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasının mümkün olmayacağı inancı ve buna katkıda bulunmak azmi ve arzusu etrafında birleşen Aşçılık Okulu Mezunları olarak 2007 yılında bir dernek kurduk.

Eğitim sisteminde tartışılmaz ağırlığı olan devlet, özellikle aşçılık eğitimi alanında kalifiye eğitmen yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle bu görevi yerine getirirken çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve vatandaşların, hayati önem taşıyan bu alanda devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluğu paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla "Derneğimizin varoluş nedeni aşçılık eğitime katkıda bulunmaktır."

Dernek içerisindeki yönetici, aşçı, öğretmen ve akademisyenin girişimi ile "aşçılık eğitime destek olmak" amacıyla 2013 yılından itibaren I., II., III. ve IV. Ulusal Aşçılık Kamplarını gerçekleştirdik. 

Bugün ASOMDER olarak toplamda 103 farklı üniversite ve 158 gastronomi ve aşçılık programlarının katıldığı I., II., III. ve IV. Ulusal Aşçılık Kamp'larında yaklaşık 890 katılımcıya konaklama, kıyafet tedariki, uygulama ekipmanları ve uygulama malzemeleri dâhil olmak üzere hiçbir ücret talep etmeden Türkiye’nin önde gelen 30 mutfak şefi ile uygulamalı eğitim vermenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Çünkü biz mesleğimizin insanları buluşturma noktasında çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz.

Türkiye’de, belki de dünyada yapılan en büyük gönüllü aşçılık eğitimi hareketini birlikte gerçekleştirmek, başarımızı kalıcı hale getirmek ve geniş kitlelere duyurmak için çabalıyoruz.

 

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (AŞOMDER)

www.asomder.org