Ana Sayfa  |  İletişim   |  Facebook   |  Twitter   |  İnstagram   |  Youtube   

Başvuru süreci

 

 

Başvuru

 

Türkiye’deki tüm üniversite rektörlüklerine kamp daveti yollanmaktadır. (Ayrıca bölüm başkanlıklarına ve erişim bilgilerine ulaşılan bölüm çalışanlarına da e-davetiye ve bilgilendirme e-postaları gönderilmektedir).

İlgili birimler belirledikleri; 1 öğretim elemanı/uzman ve 1 asil 1 yedek öğrenci listesi ile başvurularını yaparlar. Her bölüme bu kontenjan tanınarak komisyonca listeler kesinleştirilip ilan edilir.

21-29 Nisan 2019 tarihlerinde Mengen‘de düzenlenecek V. Ulusal Aşçılık Kampı’na  Mengen dışından davet edilen katılımcıların bu tarihlerdeki konaklama ve yeme-içme ihtiyaçları ücretsizolarak karşılanacaktır.

Katılımcıların ulaşım giderleri kendilerine ait olacak olup, sunulacak ağırlama hizmeti sadece davet edilen ve listelenen kişiler için geçerli olacaktır. Ayrıca katılımcıların etkinlik tarihlerini kapsayan özel sağlık sigortası yaptırmaları ve bilgisini sekretarya ile paylaşmalarıgerekmektedir.  (Bir hafta sürecek olan kampın amacının gerçekleşebilmesi için, katılım­cıların kamp boyunca tüm etkinliklere etkin bir şekilde katılımı zorunlu olduğunu göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.)